MACD là gì?

MACD là gì? MACD – Moving Average Convergence Divergence, hay còn gọi là Trung bình động hội tụ phân kỳ. MACD dùng để xác định rằng liệu có một xu hướng mới xảy ra hay không, và đó là xu hướng xu hướng tăng hay giảm dựa trên đường trung bình động MA. Cấu trúc […]

Continue Reading