Segwit2x chính thức bị huỷ bỏ. Bitcoin đạt kỷ lục mới về giá

Bitcoin đã đạt mức giá cao mới nhất trong lịch sử của nó là 7.888 đô la sau khi cộng đồng tham gia Segwit2x thông báo “tạm ngưng”. Mike Belshe, người khởi xướng Segwit2x đã gởi email tới những người trong cộng đồng  nói rằng “dự án” đã không tạo được sự đồng thuận và sẽ […]

Continue Reading

Mạng lưới Bitcoin nâng cấp tại block 494,784 – thông tin

Bitcoin tại block 494,784 Để giảm phí giao dịch, nâng cao độ tin cậy xác nhận và mở rộng blocksize phục vụ số lượng người dùng bitcoin ngày càng tăng, mạng bitcoin sẽ được nâng cấp vào giữa tháng 11 tại khối 494,784. Đối với đa số người dùng Bitcoin, việc nâng cấp sẽ tự động diễn ra mà […]

Continue Reading