Bitcoin Future là gì?

Future là gì? Future, hay gọi là Hợp đồng tương lai, là một thỏa thuận để mua hoặc bán một tài sản vào một ngày cụ thể trong tương lai với một mức giá cụ thể. Khi hợp đồng tương lai được ký kết, cả hai bên phải mua và bán theo giá thỏa thuận, không […]

Continue Reading