Segwit2x chính thức bị huỷ bỏ. Bitcoin đạt kỷ lục mới về giá

Bitcoin đã đạt mức giá cao mới nhất trong lịch sử của nó là 7.888 đô la sau khi cộng đồng tham gia Segwit2x thông báo “tạm ngưng”. Mike Belshe, người khởi xướng Segwit2x đã gởi email tới những người trong cộng đồng  nói rằng “dự án” đã không tạo được sự đồng thuận và sẽ […]

Continue Reading