Thứ Hai, Tháng Bảy 16, 2018

Học viện

Stable Coin là gì? Tại sao chúng lại...

Đồng tiền ổn định – Stable Coin, là một trong các chủ đề nóng của Cryptocurrency, là cơ sở cho niềm tin của các nhà đầu tư cũng như ứng dụng Cryptocurrency vào thực tế. Stable Coin là gì? Đây là một Cryptocurrency được neo vào một tài sản ổn định khác như vàng, đô la… Đồng […]